…avui hi ha PSICO? …avui hi ha PSICO!!! (La PSICOMOTRICITAT)

Treballar la  psicomotricitat  a l’Educació Infantil és clau per al desenvolupament motriu, cognitiu, comunicatiu i afectiu dels infants. De fet, els nins creixen, juguen i aprenen principalment a través del moviment i de la relació amb els altres.

En aquestes sessions es deixa que els infants desenvolupin el seu joc espontani, sense donar consignes precises. La sala es prepara de tal manera que el material i l’espai ens permeten treballar entre d’altres:

  • El cos, l’esquema corporal
  • El moviment (tonicitat, control postural, equilibri)
  • La percepció del temps  i de l’espai.

A mesura que transcorr la sessió es donen diferents tipus de jocs, com és el cas del joc simbòlic, el qual es podria considerar com una fase dintre del joc motriu espontani. Són propis els jocs de destruir; d’amagar-se; d’omplir, buidar, separar, unir… També es donen els jocs d’identificació en els quals els infants es donen uns rols i unes accions.

Aquest curs, com no és possible disposar de l’espai del poliesportiu per fer el nombre de sessions que fèiem altres cursos, en ocasions també a l’aula i sobre tot  al pati, treballam alguns exercicis de coordinació.